کتابخانه مجازی الفبا
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی PDF
کد خبر : 200659
تاریخ انتشار : 5 تیر 1397 18:30
تعداد مشاهدات : 2763

راهنمای مرورها ( مرور اشخاص)

راهنمای مرورها ( مرور اشخاص)

کاربر در مرور آثار مرتبط با شخصیت ها می تواند با جستجو از طریق نام شخص، یعنی پدیدآورندۀ اثر و یا هر فردی که در اثر منتشر شده نامی از وی وجود دارد، به منبع مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند.

🔍مرور اشخاص


👤 مرور آثار مرتبط با شخصیت ها

کاربر در این قسمت می تواند با جستجو از طریق نام شخص، یعنی پدیدآورندۀ اثر و یا هر فردی که در اثر منتشر شده نامی از وی وجود دارد، به منبع مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند. 

توضیحاً باید بیافزاییم که هر کدام از اشخاصی که دارای یکی از شروط زیر باشند در بخش مربوط به مرور آثار شخصیت ها قرار می گیرند:
1. اگر آن شخص، پدیدآور اثر باشد؛ یعنی نویسنده، مترجم، شارح، محقق، استاد راهنما و مشاور،  مقدمه نویس، گردآورنده، حاشیه نویس، نویسنده همکار و... .
2. اگر اثر مزبور به هر نحوی به شخص مربوط باشد؛ مثلاً نویسندۀ اثر از دیدگاه، نظریه و یا استدلال مشخص در آن استفاده کرده باشد و یا اشاره ای به تألیفات ایشان داشته باشد.
3. اگر در اثر به طور خاص و یا حتی جزئی در مورد شخص توضیحاتی داده شده باشد. 

در واقع در اینجا اشخاص در این گروه ها دسته بندی شده اند: 
- معصومین
- متکلمان، فیلسوفان و عالمان شیعی
- اساتید و مدرسان مراکز دانشگاهی
- اساتید و مدرسان مراکز حوزوی
- اساتید و پژوهشگران مراکز پژوهشی
- اساتید دانشگاه های غیرایرانی
- مستبصرین
- سایر شخصیت ها
- فیلسوفان دین و...

 در توضیح این دسته بندی باید بگوییم: ردۀ "متکلمان، فیلسوفان و عالمان شیعی"، که شامل عالمان شیعۀ دوازده امامی می شوند، بر اساس تاریخ حیات ایشان از قرن اول تا پانزدهم هجری در نظر گرفته شده و با کلیک بر روی یک دورۀ تاریخی، لیست مشخصات افراد مربوط به آن دوره نمایش داده می شود. همچنین  با کلیک بر روی هر شخصیت آثار مرتبط با وی، اعم از اینکه صاحب اثر، صاحب نظریه، سخنرانی و... باشد، و یا صرفاً در متن اثر به آن ها اشاره شده باشد، به نمایش درمی آیند. 

   ردۀ "سایر شخصیت ها " نیز، که با تمدن های اسلامی و یا سایر تمدن ها مرتبط است، بر اساس بازه های تاریخی میلادی و هجری قمری تقسیم شده اند که شامل دو دستۀ کلی زیر می شوند:
1. اساتیدی که اطلاعات دقیقی از گروه علمی آنها در دانشگاه ها در دسترس  نیست.
2. اساتید و افراد شاخصی که آثاری در ارتباط با حوزۀ تحقیقی سایت الفبا دارند اما در دسته بندی های تعریف شده در این مرور قرار نمی گیرند.

برای جستجو و پیدا کردن فرد مورد نظر در مرور آثار مرتبط با شخصیت ها علاوه بر روش درختی (مرحله ای)میتوان با وارد کردن بخشی از نام یا نام خانوادگی یا عنوان شغلی(سمت) به آن شخص دست یافت.

🔡 مرور اعلام
خط مشی سایت الفبا بر این منوال است که در قسمت کلید واژگان فقط مفاهیم قرار بگیرند، موارد دیگر یعنی اسامی و شخصیت ها در پلاگین «اعلام و شخصیت ها» قرار داده شوند. بنابراین به طور کلی تمام افراد شاخصی که در یک اثر بحثی نسبتاً مفصل به آنها مربوط باشد، در این قسمت قرار می گیرند؛ برای مثال ممکن است در یک اثر از نویسنده ای، وی از نظریه و دیدگاه ابن سینا استفاده کرده باشد یا اشاره ای به آثار ابن سینا کرده و یا به تحلیل آن ها پرداخته باشد، بر همین اساس و در اینجا می توان ابن سینا را به بخش اعلام اضافه نمود. اگر بخواهیم نمونۀ دیگری را در اینجا مثال بزنیم آن مورد زمانی است که مثلاً نویسنده ای در اثر خود، در مورد شخصیت ابن سینا توضیح داده باشد؛ در چنین مواقعی نیز ابن سینا در پلاگین اعلام تعریف خواهد شد؛ (قرار خواهد گرفت).

مرور اعلام دارای قابلیت جستجو بوده و با وارد کردن بخشی از نام یا نام خانوادگی یا عنوان شغلی(سمت) به آن شخص دست یافت.
با این توضیح باید بیافزاییم که: پدیدآورندگان در «اعلام و شخصیت ها» اضافه نمی شوند.

📝 مرور پدیدآورندگان
این بخش، شامل فهرست پدیدآورندگان آثار موجود در پایگاه الفبا است. فهرست مذکور به ترتیب حروف الفبایی و بر اساس نام خانوادگی مرتب می شود. همچنین در کنار نام پدیدآور تعداد آثاری که از وی در پایگاه الفبا موجود است نیز در پرانتز، نمایش داده می شود که با کلیک بر روی نام پدیدآور می توان آن ها را مشاهده نمود.. این بخش نیز دارای قابلیت جستجو بوده و با وارد کردن بخشی از نام یا نام خانوادگی یا عنوان شغلی(سمت) فرد مورد نظر، می توان، به جستجو پرداخت.


📃 فهرست گزیده متکلمان، فیلسوفان و عالمان شیعی
این فهرست بر اساس تلفیق دو موضوع «رویکرد» و «تاریخ»، متکلمان، فیلسوفان و عالمان شیعی را به چهار دوره تقسیم کرده و با کلیک بر روی هر دوره، اسامی مربوط به آن دوره نیز نمایش داده می شود.
توضیحاً باید بگوییم که منظور از متکلم شیعه در پایگاه الفبا فردی است که دارای فعالیت و نقش کلامی باشند؛ ما نیز در این قسمت به متکلمان، فیلسوفان و عالمانی که در این زمینه دارای شهرت، اعتبار و آثار بیشتری باشند، بسنده کرده ایم. 
همچنین در این بخش با کلیک بر روی عددی که برای هر فرد در داخل پرانتز نمایش داده می شود،   می توان به آثار مرتبط با آن شخص در پایگاه دست پیدا کرد.